Avaluant l’impacte econòmic de tempestes extremes en els propers 50 anys

Lobelia ha desenvolupat un sistema per pronosticar tendències d’esdeveniments climàtics extrems en ubicacions específiques. El sistema s’alimenta amb observacions i models climàtics, així com reanàlisis i conjunts de dades satel·litals. Les fonts de dades inclouen les principals agències meteorològiques europees, ECMWF, imatges de Sentinel i diversos proveïdors de dades locals.

Utilitzem tècniques d’intel·ligència computacional per trobar patrons en els models climàtics que es correlacionen amb la densitat temporal d’esdeveniments extrems en el passat, segons observacions reals de les agències meteorològiques. Aquests resultats es projecten en el futur d’acord amb els models climàtics existents.

Els nostres estudis han descobert que l’evolució en el temps de les probabilitats d’ocurrència difereix substancialment en funció de l’esdeveniment (per exemple, vents extraordinaris, ciclons i tempestes extremes) i la ubicació. Es requereixen estudis específics en cada context per obtenir resultats òptims per a cada categoria d’esdeveniments extrems.

Lobelia col·labora amb PwC en l’avaluació econòmica de possibles danys derivats d’esdeveniments climàtics extrems.

solicitar una demo
Anàlisi d'esdeveniments extrems per a PwC

Superfície d’interpolació de l’índex extrem borrasca a Catalunya (blau = observacions; vermell = infrastructura). Processat per Lobelia Earth el 2019.

Anàlisi d'esdeveniments extrems per a PwC